Özel Güvenlik Hizmetleri

DOST GÜVENLİK 'in temek hedefi; kişisel ve kurumsal koruma ve güvenlik hizmetini sağlayan kadroların, görevlerini etkin ve etkili olarak yerine getirerek terörizm, hırsızlık, mal hasarları, beyaz yaka suçları, bilginin kötüye kullanılması ve mali bilgilerin suiistimali gibi genel veya özel alanlarda güvenlik açısından tehdit oluşturan; giderek çeşitliliği artan ve yoğunlaşan risklerin ortadan kaldırılmasında yardımcı olmaktır.Bu amaçla gerçekleştirilecek olan güvenlik seminerleri ve uygulamalı eğitimler günümüz koşullarına uygun bilimsel metotlarla hazırlanmış bilgileri içermektedir.